Search Result for "a9 phone samsung"

เท ยบชน asus zenfone 3 ultra vs samsung galaxy a9 pro ต วไหนจะเจ งกว าก น

เทียบชน ASUS Zenfone 3 Ultra VS Samsung Galaxy A9 Pro ตัวไหนจะเจ๋งกว่ากัน!?

เป็นอีก 2 รุ่นที่น่าสนใจ และใครที่ต้องการมือถือหน้าจอใหญ่ๆคงรอดูอยู่ ว่าถ้าจับเอามาเทียบกันแล้ว ตัวไหนจะดีกว่า แม้ว่าจะมีราคาที่ต่างกันอยู่ แต่เรื่องของการใช้งานและสิ่งที่ให้มานั้น ...

SpecPhoneTV,   Posted on: 9 months ago